Jak upravit složený zlomek


Klasická jednoduchá poučka zní: „Součin vnějších (členů) lomeno součinem vnitřních (členů).

Ukažme si to na příkladu:

úprava složeného zlomku

Vnější členy jsem napsal tučně.

Co když ale ve v čitateli nebo jmenovateli složeného zlomku je pouze číslo a ne zlomek?

Opět si to ukážeme na příkladu:

úprava složeného zlomku

Můžeme si totiž číslo představit jako zlomek, jež má ve jmenovateli jedničku.

úprava složeného zlomku

2016