Podpořte neučebnici fyziky

Knihu, ze které Vás bude fyzika bavit…

Informace o knize Facebooková stránka rybička

Co je to za knihu?

Jedná se o knihu s názvem První neučebnice fyziky aneb Čůrají ryby?, která na 50 vybraných otázkách objasňuje přírodní jevy okolo nás. To vše bez vzorečků a počítání.

V rámci úspěšné kampaně na portálu Hithit se podařilo vybrat finance na tisk prvního vydání v omezeném nákladu. V tuto dobu probíhá připomínkování ze strany přispěvatelů, kterým byla kniha zaslána. Chci, aby se ke knize čtenáři vyjádřili, aby texty zrály k dokonalosti.

Plánuji poté vydání druhé, upravené podle připomínek čtenářů – nenapsal jsem přeci knihu pro sebe, ale pro čtenáře.

Kniha je určena pro každého, kdo se chce něco nového dozvědět. Z prvních ohlasů vím, že některé kapitoly jsou schopny pochopit i děti předškolního či raného školního věku. Kniha má ukázat, že fyzika může bavit a může probudit zájem o přírodu kolem nás.

Jak mohu knihu podpořit?

Finanční podpora

Na vznik knihy můžete přispět libovolnou finanční částkou; a to konkrétně na účet 214611026/0300 vedený u ČSOB.

Barterový obchod

Aneb výměnný. Například za reklamu v knize můžete knihu podpořit nějakou formu spolupráce.

Reklama v knize

V knize je nabízena reklamní stránka formátu A4 na konci knihy. Náklad je plánován na 1000–1500 kusů.

 

Sdílení na sociálních sítích

I tak můžete „neučebnici“ významně pomoci. Čím více se o knize mluví, tím lépe.

Jiné…

Různé formy sponzoringu, rady, doporučení, reklama, …

 

Čemu podpora pomůže?

Díky podpoře bude možno upravit grafickou stránku knihy a především uskutečnit tisk ve větším nákladu.

Kontaktní formulář

Máte zájem o spolupráci nebo se chcete na něco zeptat? Neváhejte mě kontaktovat.

Petr Stohwasser  |  www.fyzika.cz