Od 18 let, 30letá, 9krát


Od 18 let
Nikoli od 18-ti, 18ti, 18cti apod.
20letá
Podobně jako třeba 8metrový, 3denní, 10minutová, … Bez mezery a bez „-ti“, „ti“.
9krát
Případně 9×. Jo, a není to „iks“, ale znaménko krát. Pokud píšeme matematickou operaci, mezi znaménkem a čísly je mezera: 9 × 5 nebo 9 · 5.

2016