Jak psát slovo Vánoce, …


Vánoce, vánoční
Již od roku 1993 píšeme ve slově Vánoce velké počáteční písmeno. Je totiž název svátku. Přídavné jméno vánoční píšeme s malým počátečním písmenem.
Štědrý večer, štědrovečerní
Jelikož Štědrý večer je název části svátku, píšeme velké počáteční písmeno. Ve slově štědrovečerní je pak malé počáteční písmeno.
advent, adventní
V obou slovech píšeme malá počáteční písmena.

2016