10 slov, která nejspíš píšete/říkáte špatně


1. Přihlašte
Správný tvar je přihlaste, protože se hlásíme, nikoli hlášíme.
2. Spontální
Žádné „el“, ale dvě nspontánní. Když už tedy chcete toto slovo použít, tak ať si neuříznete ostudu.
3. Tchýně
Krátce. Tchyně.
4. Kórd
Nespisovný výraz pro slovo obzvlášť je kór.
5. Protěžovat
Někoho/něco upřednostňovat na úkor někoho/něčeho jiného je protežovat (z latinského protegere – ochraňovat).
Protěžovat budeme tašku těžkým nákupem.
6. By jste
Nebuďme přehnaně korektní. Byste bude úplně stačit.
7. Datumy
Množné číslo od slova datum je slovo data. I když…
Podle Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky je korektní v některých případech použít i nespisovné tvary (datumy, datumů, …), abychom snadno poznali, že se jedná o určení času.
Např.: V této tabulce máme veškerá data včetně datumů pořízení jednotlivých fotografií.
8. Hold
Pokud ho někomu nevzdáváme (neprojevujeme mu úctu), ale myslíme, že „už to tak je…“, píšeme na konci tholt.
9. Respektivě
Bohatě stačí bez háčku. Respektive.
10. Perzekuovat
Stačí vyměnit u za v a už to je dobře. Tedy perzekuce → perzekvovat, podobně pak exekuce → exekvovat.
Docela šok, co? :-)

2016